Bảng giá phế liệu hôm nay mới nhất tại Việt Đức

Bảng giá phế liệu hôm nay:

Giá đồng phế liệu hôm nay từ 125.000 – 373.000 đồng/Kg.

Giá inox phế liệu hôm nay từ 16.000 – 67.000 đồng/Kg.

Giá nhôm phế liệu hôm nay từ 33.000 – 62.000 đồng/Kg.

Giá sắt phế liệu hôm nay từ 7.500 – 31.000 đồng/Kg.

Giá tôn phế liệu hôm nay từ 6.700 – 25.000 đồng/Kg.

Giá giấy phế liệu hôm nay từ 2.900 – 11.500 đồng/Kg.

Giá hợp kim phế liệu hôm nay từ 385.000 – 830.000 đồng/Kg.

Giá nhựa phế liệu hôm nay từ 5.600 – 45.000 đồng/Kg.

Giá vải tồn kho từ 57.000 – 375.000 đồng/kg.

Giá chì phế liệu hôm nay từ 38.000đ – 625.000 đồng/Kg.

Giá niken phế liệu hôm nay từ: 294.000 – 449.000 đồng/Kg.

Giá thiếc phế liệu hôm nay từ 385.000 – 1.015.000 đồng/Kg.

Giá thùng phuy phế liệu hôm nay từ 82.000đ – 125.000 đ/ cái.

Giá gang phế liệu hôm nay từ 7.000 – 18.000 đồng/Kg.

Giá bao bì phế liệu hôm nay từ 36.000 – 167.000 đồng/Kg.

Giá bình acquy phế liệu hôm nay từ 22.000 – 26.000 đồng/Kg.

Giá pallet nhựa từ 34.000đ/ tấm – 57.000đ/ tấm

Giá phế liệu kẽm hôm nay từ 35.000 – 48.000 đồng/Kg.

Giá bọc phế liệu từ 5.500 – 65.000 đồng/Kg.

Giá mô tơ cũ hôm nay từ 22.000 – 33.000 đồng/Kg.

Giá form giày nhôm, nhựa từ 7.500đ – 25.000 đồng/Kg.

xem thêm http://caylorrandell62.wixsite.com/nhomvietduc/post/d%E1%BB%85-d%C3%A0ng-thu-th%E1%BA%ADp-%C4%91%E1%BB%93ng-t%E1%BB%AB-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-xung-quanh-b%E1%BA%A1n

giá phế liệu việt đức


View attachments